• Changing the game

  of organizing performance

onze missie

Wij bouwen bedrijven waar het organisatiesysteem
de medewerkers maximaal ondersteunt om het verschil te maken


De meeste bedrijven kennen hun organisatorische sterke kanten en kwetsbaarheden onvoldoende.
De Hele Olifant brengt ze in beeld en helpt organisaties hun speelveld wezenlijk te veranderen.
Changing the Game is our game.

Onze focus is om organisaties zó te transformeren dat het organisatiesysteem de medewerkers
maximaal ondersteunt om het verschil te maken. Dit vormt organisaties met ondernemende medewerkers
die samen de organisatie naar een ander niveau brengen.

Op zoek naar een doorbraak?

Klik op blauwe pijlen voor meer informatie

Voorbeelden Gamechangers

 • icon Van eilandvorming naar één bedrijf
 • icon Van manager is de baas naar iedereen is de baas
 • icon Van enkele verbeteraars naar iedereen verbetert
 • icon Van beleid in de la naar levende strategie
 • icon Van versnipperd bouwen naar samen leren en bouwen
 • icon Van monitoring door controllers naar inzicht voor iedereen
Wilt u af van uw eilandencultuur? Wij leren uw medewerkers ontdekken wat er in uw organisatie(systeem) voor zorgt dat er eilanden zijn. Zij passen zelf het organisatiesysteem zó aan dat dit de eilanden verbindt, dat het effectieve samenwerking bevordert in plaats van hindert. Lees meer
Wilt u een onderneming met betrokken medewerkers en grote wendbaarheid? Schaf hiërarchie af en creëer een nieuw houvast. Transformeer naar een horizontaal organisatiesysteem en benut de maximale inbreng van ál uw medewerkers voor uw ondernemingsdoelen. Lees meer
Zou u niet veel meer uit uw organisatie kunnen halen als iedereen met verbeteren bezig is? Iedereen continu gefocust is op hoe het gaat en wat er beter kan? Introduceer een vaste structuur van dag- en weekgesprekken waar knelpunten effectief en in samenwerking worden opgelost. Lees meer
Wilt u dat uw beleidsstuk niet in de la maar bij iedereen op het netvlies belandt? Werk dan met onze verbeterhartslag. De hartslag zorgt voor een doorlopende verbinding tussen het beleid van de organisatie en alle verbeterinitiatieven van uw medewerkers. Lees meer
Onderaannemers in bouwprojecten komen vaak alleen hun eigen ‘ding’ doen. Het Last Planner Systeem – mits goed uitgerold – zorgt er voor dat partners hun bijdrage continu op elkaar afstemmen en daarmee het project optimaliseren. Wij begeleidden al meer dan 60 projecten. Lees meer
Wat als niet alleen de controllers maar het gehele team in control is? Als iedereen dagelijks inzicht heeft in de performance kan iedereen direct bijsturen. Inzicht en samen zoeken naar oorzaken van patronen geeft rust en een boost in de samenwerking. Lees meer

onze blogs

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4