• Changing the game

    of organizing performance

Van beleid in de la naar levende strategie

Binnen bedrijven komen we vaak twee dingen tegen:

  1. Veel organisaties zien beleidsplannen in de la verdwijnen, iedereen heeft er kennis van genomen en gaat vervolgens weer door met werken volgens de bestaande patronen. Er is veel energie in de ontwikkeling van het plan gestopt, maar het leeft niet (op alle plekken) in de organisatie.
  2. In organisaties zijn altijd impulsen voor verbeteringen aanwezig, maar deze ideeën worden niet altijd gehoord en sluiten ook niet altijd aan bij de gezamenlijke doelstellingen van het bedrijf.

Verbinding tussen beleid en verbeterinitiatieven
Om de missie en de strategische doelen levend te maken en houden hebben wij een verbeterhartslag ontwikkeld. Door deze hartslag te introduceren maken we een doorlopende verbinding tussen het beleid van de organisatie en de verbeterinitiatieven van de medewerkers. Medewerkers worden uitgedaagd om met verbeterinitiatieven te komen die gekoppeld zijn aan de strategische doelstellingen van het bedrijf. 

hartslag


Verbeterhartslag opzetten

Binnen de organisatie wordt er een gestructureerde verbetermethodiek geïntroduceerd dat volgens een vast stramien verbetertrajecten wordt uitgevoerd. 

Na het bepalen van de missie en de strategische doelstellingen wordt er door de medewerkers gekeken wat ze kunnen doen om de strategische doelen te realiseren. De medewerkers kiezen zelf de onderwerpen uit waar zij de meeste affiniteit mee hebben en werken hun eigen ideeën uit in verbeterteams. In deze kleine (tactische) teams gaan ze steeds drie maanden werken aan het ontwikkelen van grondige verbeteringen.

Na drie maanden volgt een maand van evaluatie en ‘wegen’ van de opbrengsten van de periode. De tactische teams leggen verantwoording af aan alle collega's in het bedrijf: hebben zij de vraag waarmee zij aan de slag zijn gegaan zó uitgewerkt dat de uitkomst in het belang van de gezamenlijke missie is?

verbeterhartslag

 

De groep bepaalt
Daarna worden de nieuwe trajecten (en teams) voor de komende drie maanden bepaald - door de volledige groep, met behulp van creatieve en praktische gespreksvormen. Want we willen geen poolse landdagen. Wat we wél willen is dat alle medewerkers gefocust zijn op de grote doelstellingen van het bedrijf en dat zij continu zoeken naar mogelijkheden om er aan bij te dragen!

Meer weten over het invoeren van een verbeterhartslag in uw organisatie neem dan contact met ons op.