leert bevlogen organiseren!

Organiseren zonder hiërachie

Alles om ons heen verandert in een zeer hoog tempo. Maar  als je kijkt naar hoe wij ons organiseren doen we dat in zekere zin nog steeds op dezelfde manier als 100 jaar geleden. Organiseren is gebaseerd op de gedachtegang dat je iemand inhuurt om het werk te doen én iemand om het werk te coördineren. Degene die coördineert neemt belangrijke besluiten, bedenkt hoe problemen moeten worden opgelost, geeft opdrachten en controleert de uitvoering daarvan.

Als je hier goed naar kijkt dan zitten daar twee aannames achter:

  • Ik kan beter coördineren en besluiten nemen dan mijn medewerkers
  • Medewerkers moet je controleren anders komt het niet goed

In onze ogen zijn dit rare, bijna arrogante, uitgangspunten. Buiten de poorten van het bedrijf kunnen mensen hun eigen leven besturen en daarin belangrijke beslissingen nemen. Ze besluiten om te trouwen, om kinderen op te voeden, om een grote lening af te sluiten voor een huis. Ze doen dat allemaal zonder baas, waarom zouden zij dan in hun werk wel een manager nodig hebben?

Van wantrouwen naar vertrouwen
Doordat we met deze aannames ons organisatiesysteem inrichten krijgen we hiërarchische structuren. Afdelingen krijgen targets en budgeten en worden in essentie aangestuurd op basis van wantrouwen. Als je op deze manier je systeem inricht is het logisch dat er ongewenst gedrag uit voort komt. Doordat de invloed van medewerkers laag is zijn ze niet betrokken bij de 'grote doelstellingen' van uw organisatie. Het systeem dood initiatieven en haalt bovenal het plezier weg uit het werk.

Dit kan ook anders, en anders is succesvol! De Hele Olifant ziet steeds meer bedrijven die het over een andere boeg gooien. Bedrijven die de ketting losgooien en afstappen van de hiërarchische structuren. Die ervoor kiezen niet meer te organiseren op basis van wantrouwen maar op basis van vertrouwen. En deze bedrijven zijn opvallend succesvol. Ze verslaan hun hiërarchische concurrenten!

Door medewerkers echt invloed te geven, besluitvorming neer te leggen op de plek waar het effect van het besluit merkbaar is, mensen te vertrouwen in plaats van te wantrouwen, zien wij in onze praktijk dat betrokkenheid, initiatief tonen en werkplezier vanzelf ontstaan. Dit zorgt voor een grotere toekomstzekerheid. Het rendement stijgt en uw organisatie wordt minder afhankelijk van de inbreng van een klein groepje personen (het management).

In samenwerking met het Amerikaanse bedrijf Morning Star (2000+ medewerkers zonder één manager) hebben wij een aanpak ontwikkeld die organisaties helpt te bewegen richting organiseren zonder (of met minder) hierarchië. Deze aanpak noemen wij: Een pad naar high performance