leert bevlogen organiseren!

High performance

255 meerdere wegenEen High Performance Organisatie presteert beter dan andere bedrijven, gedurende langere tijd. Dat lukt alleen organisaties die in staat zijn om steeds weer anders te denken dan anderen. De Hele Olifant helpt organisaties om bestaande denkpatronen over succesvol organiseren ter discussie te stellen. Vanuit nieuwe denkpatronen ontwikkelen wij samen met hen een nieuwe en langdurig succesvolle inrichting van de organisatie. Op weg naar High Performance.

Horizontaal Organiseren leidt tot High Performance
Ons uitgangspunt is daarbij het paradigma van Horizontaal Organiseren, organiseren zonder of met minder hiërachie. Bedrijven die werken volgens deze uitgangspunten blijken langdurig extreem succesvol te ondernemen. Twee voorbeelden daarvan zijn de Amerikaanse tomatenverwerker Morning Star en de Nederlandse thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland. Ook de ervaringen van onze eigen klanten onderstrepen de kracht van Horizontaal Organiseren. Een voorbeeld daarvan is bouwbedrijf Dura Vermeer Bouw Hengelo.
Horizontaalorganiseren

Wat is Horizontaal Organiseren?
Horizontaal Organiseren draait om de vraag: wie stuurt er in ons bedrijf? Traditioneel zijn er mensen die beslissingen nemen over wat anderen moeten doen. Deze manier van werken doodt initiatief en eigenaarschap. Hoe meer ‘draagvlak’ het principe wordt voor een besluit, hoe krachtiger alle medewerkers gaan mede-ondernemen. Dit levert enorme voordelen op. De Hele Olifant begeleidt organisaties bij een geleidelijke transitie van directief organiseren naar meer Horizontaal Organiseren..

Wat vraagt Horizontaal Organiseren?
Horizontaal Organiseren vraagt om specifieke afspraken en ondersteunende processen en kent randvoorwaarden. Zonder deze is er geen focus. Er is absoluut sprake van sturing; deze wordt alleen door gelijkwaardige collega’s onderling verzorgd.

Wat levert Horizontaal Organiseren op?

  • Ondernemingsfocus
  • Innovatiekracht
  • Een drive om permanent te verbeteren, tot in alle uithoeken van het bedrijf
  • Grote vrijheid en grote verantwoordelijkheid voor iedereen
  • Steeds lagere kosten
  • Hoog werkplezier
  • Laag verloop en laag ziekteverzuim
  • Maximale inbreng van alle medewerkers