leert bevlogen organiseren!

Herken uw paradigma

255 paradigmaWat hebben Toyota, Ikea en McDonalds met elkaar gemeen? Het zijn alle drie bedrijven die het denken in de wereld veranderd hebben. Zij zijn in staat geweest om buiten de op dat moment bestaande kaders te denken. En dat is een harde voorwaarde voor succes.

Kloppen uw overtuigingen nog?
Buiten bestaande kaders denken is lastiger dan het lijkt. U heeft uw bedrijf op dit moment ingericht zoals het is omdat u bepaalde overtuigingen heeft over effectief organiseren. Maar kloppen uw overtuigingen nog op dit moment? Zijn er niet hele andere organisatieconcepten mogelijk die uw bedrijf veel succesvoller kunnen maken?

Het expliciet maken van uw eigen overtuigingen, ze continu ter discussie durven stellen is de wortel van duurzaam succesvol ondernemen. Maar het is lastig want overtuigingen, geleerde lessen, bieden veiligheid en houvast. Dat geldt voor u, dat geldt voor onze systeemcoaches en dat geldt voor uw medewerkers. Als u constant op zoek blijft naar mogelijkheden om uw eigen aannames uit te dagen zult u merken dat uw bedrijf zich door blijft ontwikkelen. En dat u nieuwe wegen gaat vinden. Innoveren niet als project maar als dagelijkse gang van zaken.

Uw overtuigingen zijn bepalend voor uw bedrijfsinrichting
Want: de overtuigingen die bij uw bedrijf horen sturen de manier waarop de organisatie is ingericht. En die inrichting stuurt op zijn beurt de prestaties. Bij de start van een traject onderzoeken wij daarom altijd met u en uw medewerkers wat de overtuigingen zijn die bij het bedrijf horen. Kloppen ze nog? Zijn ze effectief? Of kunnen we samen ook andere dingen uitproberen?

Praktisch gezien werkt dit als volgt. Een aannemer die uitgaat van het principe 'een bouwvakker heeft maar 1 hersencel' richt zijn organisatie anders in dan zijn collega die zegt 'voor ieder stel handen heb ik een gratis stel hersens ter beschikking'. De eerste aannemer zal nooit betrokken en alerte medewerkers hebben. De laatste mogelijk wel; dat is vervolgens wél afhankelijk van de feitelijke inrichting van het organisatiesysteem.

Blijf uw verwonderen
Een set van aannames over 'hoe het werkt' noemen wij een Paradigma. Wie permanent zijn Paradigma ter discussie blijft stellen opent de deur naar duurzaam succesvol ondernemen. Wij nodigen u daarom uit: blijf nieuwsgierig, blijf u verwonderen!