leert bevlogen organiseren!

Anders organiseren

RADpictogrammen GRIJS Anders Organiseren

Anders denken vertalen tot een nieuwe organisatie

Horizontaler Organiseren kan alleen als aan een aantal specifieke randvoorwaarden voldaan wordt. Nieuwe instrumenten moeten het medewerkers mogelijk maken om besluiten te nemen in het belang van het collectief. De Hele Olifant heeft 8 pijlers voor horizontaal organiseren in beeld gebracht:

1. Levende missie en principes benoemen
2. Visuele feedback ontwerpen
3. Constructieve dialoogprocessen vastleggen
4. Systeemgericht Leiderschap ontwikkelen
5. Horizontale competenties vergroten
6. Processen leren verbeteren 

7. Open Strategische Informatie
8. Rendement gewogen verdelen

Opschuiven in de richting van Horizontaal Organiseren vraagt om het steeds verder opbouwen van deze 8 pijlers, ongeacht de volgorde van implementeren. Het uitwerken van de pijlers is voor iedere bedrijf maatwerk.

 

 

                  Klik op pictogram voor meer informatie