leert bevlogen organiseren!

Anders denken

RADpictogrammen GRIJS Anders denkenSucces vraagt om anders denken dan anderen!

De Hele Olifant helpt organisaties om bestaande denkpatronen over succesvol organiseren ter discussie te stellen. Vanuit nieuwe denkpatronen ontwikkelen wij samen met hen een nieuwe en langdurig succesvolle inrichting van de organisatie. Op weg naar High Performance.

Nadat we samen uw paradigma hebben onderzocht reiken wij u drie nieuwe overtuigingen aan die verschillen van de gangbare management uitgangspunten:

1. Het systeem bepaalt het gedrag

2. Het proces spreekt

3. Succes volgt passie

Wij onderzoeken met u of deze uitspraken voor u en uw organisatie kunnen werken. Alleen nieuw denken maakt ruimte voor een nieuwe inrichting van uw organisatie.

3 pijlers - anders denken