leert bevlogen organiseren!

Case: Nijmeijer Dakpannen

Pannendekkersbedrijf Nijmeijer is een van de vaste bouwpartners van Dura Vermeer Bouw Hengelo. Het bedrijf bestaat uit ongeveer 14 pannendekkers. In 2013 deden zich een paar problemen voor in de kwaliteit van het afgeleverde werk. De eigenaren, Luuk Drosten en Gert Kwekkenboom, willen goede kwaliteit kunnen garanderen. Hun eerste reactie op de problemen was om zelf al hun bouwplaatsen in Nederland meerdere keren per week te bezoeken, om de kwaliteit te controleren. Met bouwplaatsen in alle uithoeken van Nederland was dit nauwelijks vol te houden. Luuk en Gert vroegen daarom De Hele Olifant om samen met hen een praktische, betere oplossing te bedenken.

DHO ontwikkelde en implementeerde een werkvorm waarmee de uitvoerende teams zelf iedere dag gericht in gesprek kunnen zijn over kwaliteit, planning maar ook werkplezier. De aandachtspunten worden op een eenvoudige manier met drie kleuren zichtbaar gemaakt. Iedere twee weken nemen de teams samen in de kantine de aandachtspunten van de afgelopen twee weken door. Ze zoeken dan naar mogelijkheden om deze aandachtspunten voor de toekomst te voorkomen. De vakmannen zitten bij toerbeurt een kwaliteitssessie voor. De Hele Olifant heeft vijf van deze gesprekken begeleid, zodat iedereen kon wennen aan dit nieuwe gesprek.

Het effect is dat de pannendekkers nu eigenaar zijn geworden van de kwaliteit. Van Luuk en Gert wordt verwacht dat zij snel reageren op de ideeën van hun teams, bijvoorbeeld door nieuwe materialen, andere gereedschappen of een andere manier van plannen beschikbaar te stellen.

De beide eigenaren zien nu iedere twee weken eenvoudig in één oogopslag of de kwaliteit op een hoog niveau ligt. Datzelfde geldt voor het waarmaken van de planning én voor het werkplezier van hun ploegen. De vakmannen merken inmiddels dat er snel gehandeld wordt als zij zaken veranderd willen zien. In drie maanden tijd is er rust en overzicht ontstaan. Luuk geeft aan dat herstelwerkzaamheden nagenoeg tot het verleden behoren. De partner, Dura Vermeer, geeft aan dat het werk op niveau is. Op Nijmeijer kan gebouwd worden. En dat is waar wij het voor doen!

De werkvorm die wij met Nijmeijer ontwikkeld hebben is kenmerkend voor onze aanpak. Met onze klanten zoeken wij naar manieren om medewerkers te betrekken bij het ondernemerschap in het bedrijf. De werkvormen kunnen heel verschillend zijn, de resultaten niet. Als medewerkers de ruimte krijgen om mee te sturen worden organisaties vitaler en sterker. Leidinggevenden moeten vaak leren hoe dat werkt, ruimte bieden. Het is belangrijk om voor iedereen zichtbaar te maken wat de resultaten zijn. Dat geeft rust en maakt het mogelijk om te leren.

Heeft uw organisatie ook knelpunten of uitdagingen? Spreekt de gedachte u aan om de oplossingen te zoeken in het beter betrekken van medewerkers, met aantoonbaar effect? Wij doen graag met u een eerste verkenning van uw vraagstuk, om daarna concreet aan te geven welke stappen u kunt ondernemen.