leert bevlogen organiseren!

Processen leren verbeteren

Veel organisaties zijn bezig om hun processen te verbeteren, vaak worden er consultants ingeschakeld om een ‘step improvement’ te realiseren. Maar wat gebeurt er als zij weg zijn? Pakken medewerkers dan zelf de volgende verbeteringen op? Het is mooi dat met behulp van een verbetertraject prestaties van uw organisatie verbeterd zijn. Nog belangrijker is het dat uw medewerkers tijdens dit proces geleerd hebben om zelf, afdelingoverstijgend, zelfstandig verbeteringen in uw organisatie aan te brengen. Wij leren uw medewerkers zelf een ‘step improvement’ te doen én zorgen voor een omgeving waardoor ze dat steeds zullen blijven doen.

stepimprovementDe Hele Olifant werkt met medewerkers en managers van alle betrokken afdelingen aan het ‘snappen van het vraagstuk’: waarom is het logisch dat ons dit gebeurt? Waar zitten de weeffouten in ons organisatiesysteem? Hoe vaak gebeurt ons dit eigenlijk? Hoe kunnen we zien of we het probleem hebben opgelost, als we nu het proces gaan veranderen? Als medewerkers een keer snappen wat er precies gebeurt is het eenvoudig om verbeteringen aan te brengen. Dat doen we dan ook, snel en daadkrachtig.

Bij het leren verbeteren van de processen gebruiken wij de management filosofie van Lean Thinking van Toyota. Processen met een ‘Lean Bril’ analyseren levert vaak een sprong op in productiviteit, kwaliteit, klanttevredenheid of rendement.

Lean wordt echter pas succesvol wanneer je Lean implementeert als filosofie. Als de manier van denken onderdeel uitmaakt van uw strategische bedrijfsvoering. Als kernwaarden als openheid, transparantie, wederzijds vertrouwen en respect, betrouwbaarheid en betrokkenheid op alle niveaus de richting bepalen van het handelen. Deze kernwaarden zijn bepalend voor de beleving van eigenaarschap, wat wij opvatten als de kritische succesfactor voor de implementatie van Lean. Een gevoel van eigenaarschap heeft grote invloed op duurzame succesvolle inzetbaarheid, dat is uit onderzoek gebleken. Dezelfde kernwaarden die wij ook terugvinden in het organiseren zonder hiërarchie.

Gaat Lean u mórgen rendement opleveren, meetbaar in tijd en geld? Zeker, maar in eerste instantie gaat het u tijd, geld en moeite kosten. Succesvol Lean organiseren gaat in eerste instantie over ú. Het succes kan alleen ontstaan als ú bereid bent te veranderen, anders te kijken én anders te handelen. Als die bereidheid er is komt de volgende stap. Dan gaat het om het vormgeven van een sfeer waarin fouten mógen en er passie is voor leren. Vanuit deze sfeer creëren we een werkomgeving die uitnodigt om te leren en beter te worden en waarin we elkaar willen helpen om continu te verbeteren. Dáár leveren wij onze bijdrage aan uw succes: samen met u en uw medewerkers bouwen we een context die prestaties zichtbaar maakt en die uitnodigt om elkaar beter te maken. Een omgeving die maakt dat medewerkers ruimte krijgen en pakken om dat ook daadwerkelijk te doen.