leert bevlogen organiseren!

Onze mensen

De Hele Olifant is een hecht netwerkcollectief van systeemcoaches. De coaches van De Hele Olifant delen een visie op effectief organiseren en effectief veranderen en zijn allen geïnspireerd door hetzelfde gedachtegoed van het systeemdenken. De Hele Olifant coaches zijn via zeer verschillende aanvliegroutes tot dezelfde conclusies gekomen: effectief organiseren kan alleen als medewerkers en leidinggevenden gevoel krijgen voor het geheel waarin zij functioneren. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de aangesloten systeemcoaches.