leert bevlogen organiseren!

Visuele sturing ontwikkelen

Zonder feedback op gezamenlijke prestaties is er geen collectief leren mogelijk. Goede feedback systemen smoren onzinnige 'ik vind dit - maar ik vind dát-discussies' in de kiem. Inzicht in het geheel bevordert het focus op het succes van de organisatie of het team. Dit in tegenstelling tot het vaak aanwezige focus op het succes van de individuele medewerker. Continu eenvoudig inzicht verschaffen ondersteunt dat er dialoog ontstaat en dat de groep problemen kan onderzoeken op basis van feiten!

Dit is de reden waarom visueel management zo cruciaal is: iedereen moet in één oogopslag kunnen vaststellen wat er wel en (nog) niet goed gaat! We willen immers dat iedereen elke dag gaat helpen om de organisatie, het collectief, steeds beter te laten presteren.visueelbord

In onze praktijk ontmoeten wij veel bedrijven die het hun medewerkers erg lastig maken om besluiten te nemen die in het belang van het bedrijf zijn. De meeste bedrijven houden belangrijke informatie over het presteren van de organisatie uit beeld van veel employees. Medewerkers hebben vaak redelijk inzicht in eigen prestaties maar weten niet of hun bedrijf als geheel goed presteert. Het management gaat er van uit dat zij deze informatie niet nodig hebben voor hun werk. Maar het ontbreekt ze daardoor aan informatie die het mogelijk maakt om besluiten te nemen die in het grotere belang van het bedrijf zijn.

Om dit probleem op te lossen maakt De Hele Olifant veel gebruik van visualisatie, een zeer krachtig instrument. Samen met medewerkers brengen we belangrijke gegevens en prestatiepatronen samen in één groot visueel overzicht. Het wordt eenvoudig om overstijgende conclusies te trekken en bij te sturen. Om er voor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt implementen onze systeemcoaches een vast ritme van gesprekken met vaste teams voor de visuele borden. We leren deze teams hoe zij, door goed gebruik te maken van de informatie, de organisatie van week tot week sterker kunnen maken. Inzicht en overzicht maakt dat we met elkaar kunnen leren en verbeteren.

Een visueel bord wordt vaak al snel het zenuwcentrum voor alle verbeteracties die er in een organisatie uitgevoerd zullen worden. Het is daarmee een diepte investering, maar wel een die direct resultaat oplevert. Aan het bord ontstaan aan de ene kant praktische gesprekken over bijvoorbeeld inzet van capaciteit en het stellen van prioriteiten. Aan de andere kant helpt visuele sturingsinformatie bij het boven water krijgen van de echte knel- en aandachtpunten, die de teams gericht gaan oplossen in gestructureerde verbetertrajecten.